Fircak Borys

Urodził się w 1951 roku. W 1979 roku ukończył Republikańską Szkołę Artystyczną im. T.G. Szewczenka, a w 1984 roku – Lwowski Instytut Poligraficzny im. Fedorowa. Od 1987 roku – uczestnik republikańskich i międzynarodowych ekspozycji. Pracuje w takich dziedzinach: malarstwo, grafika, scenografia, dyzajn architektiniczny. W latach 1997 – 2003 współpracował z galerią „Kolory”, Kijów. Od 2004 roku członek Artystycznego Związku Malarzy Rosji oraz Międzynarodowej Asocjacji Malarzy, sekcja malarstwa.

Obrazy w galerii: