Kościół p.w. Trójcy Świętej i Świętogo Michała Archanioła. Poryck

Kościół p.w. Trójcy Świętej i Świętogo Michała Archanioła. Poryck

Fircak Borys
płótno, akryl, 76 x 100, Kijów, 2008

Poryck – wieś w byłym wojewόdztwie wołyńskim, ktόra była gniazdem jednego z najstarszych rodόw arystokracji ruskiej – kniaziόw Poryckich. W XVI wieku Poryck stał się własnością Zbaraskich, potem Koniecpolskich i Zachorowskich, a od 1694 roku w ciągu całego ХVІІІ і ХІХ wieku – rodziny Czackich. W jednym z największych pałacόw Rzeczypospolitej, ktόry był zbudowany w pierwszej połowie ХVІІІ wieku i przebudowany w stylu klasycznym na początku XIX wieku, Tadeusz Czacki założyciel Lieum Krzemienieckiego, zebrał jedną z najbogatszych bibliotek i kolekcję pamiątek historycznych. Ona była przekazana Liceum, a po jego zamknięciu przewieziona do Puław, dziś jej pozostałości znajdują się w Kijowie. Sam pałac w 1916 roku spalili Austriacy. Pożarem, ale tym razem sprowokowanym przez Rosjan, zniszczono w 1915 roku rokokowo-klasyczny kościόł p.w. Trόjcy Świętej i świętego Michała Archanioła, ktόry został zbudowany na ofiary Michała i Konstancji Czackich. Z kościoła skrzadziono bardzo kosztowne ornaty i gobeleny, a w 1920 roku bolszewicy zabrali serce Czackiego, ktόre znajdowało się w świątyni. Odbudowana po porzaże świątynia w 1943 roku stała się miejscem mordu 200 Polakόw. Po wojnie zniszczona i spalona była całkowiciwe zdemontowana. O tragedii od 1995 roku przypominają 3 wysokie metalowe krzyże na cmentarzu, a od 2003 roku pomnik z nazwiskami ofiar, jest to jedno z niewielu miejsc przypominające o ludobόjstwie na Wołyniu.

Źródła:

  • Encyklopedia Kresów, Wydawnictwo Kulczyński, Kraków, 2007, s. 364 – 365