Kościół p.w. św. Stanisława. Sambor

Kościół p.w. św. Stanisława oo. Bernardynów. Sambor

Gawryłenko Kateryna
płótno, olej, 75 x 85, Kijów, 2006

Kompleks Jezuitów powstał w 1698 roku. Budowę murowanego kościoła rozpoczęto w 1709 roku za projektem archtekta J.I. Dalarmasa i ukończono w 1751. Uczestniczył w budowie też architekt. P. Girzycki. (Natomiast niektóre źródła podają, że kościół i kolegium Jezuitów w Samborze zbudowano w latach 1756-1759 za projektem architekta Karsznickiego).

Kolegium murowany w stylu barokowym, prostokątny w planie, piętrowy systemu korytarzowego. Pomieszczenia mają sklepienia w kształcie krzyża. Główna fasada zachodnia stylistycznie związana z architekturą znajdującego się obok kościoła, akcentowany rozerwanym barokowym frontonem z wolutami. Fasady dekorowane płaskimi pilastrami.

Po likwidacji Stowarzyszenia Jezusowego, dawne kolegium i kościoł przekazano Bernardynom. W Samborze Bernardyni pracowali do 1945 roku. Dzisiaj w dawnym kolegium Jezuitów działa szkoła muzyczna, a w pomieszczeniu kościoła – sala koncentrowa.

Źródła:

  • Górska A., Kresy. Przewodnik. Skarby kultury. Zabytki. Tradycja. Informacja turyczna, Kraków
  • Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР, Т 3, Киев 1985.