Kościół p.w. św. Bartłomieja. Drohobycz

Kościół p.w. św. Bartłomieja. Drohobycz

Iwanow – Achmetow
cynkografia, Kijów

Przebywając w Drohobyczu w grudniu 1392r. król Władysław Jagiełło wydał dokument o budowie nowego murowanego gotyckiego kościoła, który miał także pełnić funkcje obronne (data ta jest początkiem katolickiej parafii w Drohobyczu).  

W końcu XV wieku w kościele był pożar, po czym został on odnowiony. W r. 1548 otoczono go wałem, rowem i parkanem, zbudowano kilka drewnianych baszt i jedną murowaną. Podczas powstania Chmielnieckiego świątynia została zdewastowana, a w r. 1681 - odbudowana. W r. 1754 kościół został odnowiony, natomiast gruntowna konserwacja została przeprowadzona pod koniec XVIII w. W 1780 r. według rysunków wybitnych malarzy J. Matejki, S. Wyspiańskiego, J. Megoffera były wykonane witraże. W 1800 r. na miejscu drzwi północnych została zbudowana kaplica. Prace konserwatorsko-budowlane zostały przeprowadzone pod koniec XIX i na początku XX w. Od 1902 do 1910 r. z prezbiterium zdjęto wysoką gotycką attykę i nakryto ją istniejącym do dziś poniżonym dachem.

Kościół jest murowany z czerwonej cegły, nietynkowany, trzynawowy, ogólnego typu, z wydłużonym graniastym prezbiterium. Według planu, zbliżony jest bardzo do kościoła katedralnego we Lwowie, bez późniejszych dobudów.

Po II wojnie światowej  kościół  zamknięto i umieszczono w nim magazyn rekwizytów teatralnych. Kościół posiadał bogatą bibliotekę, książki z której po jego zamknięciu służyły do podpalania w piecyku Urzędu Ochrony Zdrowia mieszczącego się w zakrystii. Jako opału używano ławek, konfesjonałów, ołtarzy. W 1980r. zdecydowano zrobić w kościele muzeum religii i ateizmu i rozpoczęto remont świątyni, który trwał latami. W grudniu 1989 roku kościół oddano wiernym, a 23 grudnia 1989r. przemyski biskup pomocniczy Stefan Moskwa konsekrował świątynię. W kwietniu następnego roku po 40 latach milczenia dzwon 'Bartłomiej' znowu zwołał wiernych do świątyni

Kościół św. Bartłomieja należy do rzadkich zabytków gotyku.

Źródła:

  • Пам'ятки архітектури містобудування України, ред. А. П. Мардера, В. В. Вечерського, Київ, 2000.
  • Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР, т. 3, Киев, 1985.
  • http://rkc.in.ua/index.php?l=p&m=n&f=a201108&p=20110803a

  • http://kresy.wm.pl/259800,Kosciol-w-Drohobyczu-Komunisci-oltarzami-palili-w-piecach.html