Iwanow – Achmetow

Znany ukraiński grafik urodził się 2 października 1953 roku w m. Iszymbaj na Urale. W wieku doszkolnym mieszkał w domu dziecka w m. Kumeratu w Beszkerii. Potem uczył się w szkole-internacie w Ufie. Ukończył Kijowski Instytut Sztuki, wydział grafiki. Pracował w pracowniach artystycznych Akademii Sztuk ZSRR. Członek Narodowego Związku Malarzy Ukrainy. Zasłużony malarz Ukrainy, docent Politechniki Kijowskiej. Prace artysty znajdują się, między innymi, w Państwowej Galerii Trietiakowskiej w Moskwie.

Obrazy w galerii: